Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας Μοσχοπούλου Ειρήνη
 
 
 
ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
 
Κλείστε το ραντεβού σας: +306948816368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργοθεραπεία

 
Η παιδιατρική εργοθεραπεία είναι μια ειδικότητα στο χώρο της υγείας η οποία παρέχει αξιολόγηση του λειτουργικού επιπέδου του παιδιού και παρέμβαση με στόχο την πρόληψη δυσλειτουργιών, την διατήρηση, ενίσχυση, βελτίωση δεξιοτήτων (μέσω σχεδιασμού εξατομικευμένου προγράμματος) απαραίτητων για την προσαρμογή του παιδιού στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις (αυτοεξυπηρέτηση, σχολείο, παιχνίδι, κ.τ.λ).
 
Οι τομείς αυτοί αφορούν:
 
Την Αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου και την ανεξαρτητοποίηση του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως η σίτιση, ένδυση-υπόδηση ασφάλεια, μετακίνηση, προσωπική υγιεινή.

• Την κινητικότητα του ατόμου, όπου αξιολογείται κυρίως η ικανότητά του να συντονίζει μέρη του σώματος (άνω και κάτω άκρων) λεπτής ή αδρής κινητικότητας.

• Τις αισθητηριακές δεξιότητες του ατόμου όπου εκτιμάται η ικανότητά του στην αντίληψη που έχει με το σώμα του (σωματογνωσία) και το πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση του σώματος με το περιβάλλον (κιναισθησία).
Επίσης εκτιμάται η οπτική και ακουστική αντιληπτικότητα (αντίληψη του ατόμου οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων) και η στερεογνωσία (προσδιορισμός μεγέθους, υφής και σχήματος αντικειμένου).

• Τις Γνωστικές δεξιότητες του ατόμου όπου εκτιμάται η ικανότητά του στην αντίληψη, τη μνήμη, προσοχή - συγκέντρωση, σκέψη, επικοινωνία, κρίση και άλλες νοητικές ικανότητες που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία επεξεργασίας των γνωστικών πληροφοριών.

• Τη Συμπεριφορά και Κοινωνικοποίηση του ατόμου έτσι ώστε να προσαρμόζεται (συμπεριφορικά) σε μια δεδομένη κατάσταση. Να έχει αυτογνωσία, να συμμετέχει σε δυαδικές και ομαδικές σχέσεις (αλληλοεπίδραση ατόμου με οικείους και αγνώστους). Επίσης να ακολουθεί κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.
 
Σε ποιους τομείς παρεμβαίνει η Εργοθεραπεία;
 
Γνωστικός - Αντιληπτικός Τομέας
Συγκέντρωση - προσοχή, οργάνωση, χωροχρονικός προσανατολισμός, κατανόηση κτλ.

Αδρής κινητικότητας
Συντονισμός άνω και κάτω άκρων, ισορροπία, οργάνωση, ενδυνάμωση, χαλάρωση.

Λεπτής κινητικότητας
Λαβή μολυβιού, γραφοκινητικός συντονισμός, οπτικοκινητικός και αμφίπλευρος συντονισμός.

Τομέας κοινωνικών δεξιοτήτων
Βλεμματική επαφή, κοινωνική ανταπόκριση, προσαρμοστικότητα και ακολουθία κανόνων.

Τομέας αυτοεξυπηρέτησης
Δεξιότητες καθημερινής ζωής (ένδυση - υπόδηση, προσωπική υγιεινή, τουαλέτα, σίτιση).
Επικοινωνία

Αισθητηριακός τομέας
Εκπαίδευση αισθητηριακών δεξιοτήτων όπου εστιάζονται σε τρεις βασικές αισθήσεις (απτική, αιθουσαία, ιδιοδεκτική). Επιτρέπει στα παιδιά να αντιλαμβάνονται, να αποτυπώνουν και να αντιδρούν σε περιβαλλοντολογικά ερεθίσματα.
 
 
 
ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΒΡΕΦΟΣ Η ΠΑΙΔΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 
 
 
Πότε ένα βρέφος ή παιδί
χρειάζεται αξιολόγηση εργοθεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
 
Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας Μοσχοπούλου Ειρήνη
 
Μαρίας Κιουρί 9-13 & Ζαΐμη 2
18755 Κερατσίνι